GÖR DET SVÅRA LÄTTARE

eWEAVE Core

eWeave Growth

Plattformen

Sedan 2007 har vårt huvudspår varit att utveckla  eWeave Core plattformens infrastruktur

Tillväxtprojekt

Under 2012-13 har medverkan skett i  ett fortsättningsprojekt av Barnhälsodata projektet.Uppdraget var att konkretisera en del resultat från  Nationella expertgruppen för frågor om barns tillväxt ( NEXT-gruppen) . S.k tjänstekontrakt togs fram för att möjliggöra kommunicera tillväxtinformation inom och mellan verksamheter i hälso- och sjukvården.Med tillväxtinformation avses här längd, vikt och BMI 0-20 år och för huvudomfång 0-2 år.

http://www.cehis.se/vardtjanster/tillvaxtinformation/

Som del i detta arbete utvecklades även dynamiska tillväxtkurvor för att nytt referensmaterial – Sverige 1981 samt WHO . Nya möjligheter och verktyg har successivt tagits fram för att analysera tillväxten. En fortsatt utveckling pågår.

En fri tjänst för att följa tillväxt hos barn och skolungdom ingår i eWeave Core plattformen och  eWeave Growth. Den finn tillgänglig på länken  http://bhd.eweave.se/