GÖR DET SVÅRA LÄTTARE

eWEAVE Core

eWeave Core

eWeave Core plattformen fungerar som en bygglåda som innehåller olika sorters  klotsar och verktyg. Klotsarna är OpenEHR baserade arketyper, som har specifika egenskaper och funktioner. Dessa kopplas samman till templates-blanketter, med verktyg som tagits fram, och som utgör själva infrastrukturen i plattformen.I dessa templates finns förberedda positioner för den information som efterfrågas. Informationens innebörd kan ytterligare specificeras genom att använda internationella terminologier, tex Snomed CT, ICF mm.

I denna form kan den exporteras och importeras och återanvändas mellan olika system, utan att innehållet påverkas. Det sker med hjälp av en s.k. template TDS, som skrivs i XML, ett universellt märkspråk. Mappning kan även ske till andra protokoll som tex HL7-CDA ,som valts till ny standard i Sverige.

eWeave plattformen bygger på Open EHR’ s referensmodell http://www.openehr.org  Det är en internationell standard och ramverk för hälso- och sjukvårdsorienterade applikationer.

Förutsättningarna finns att definiera och bygga upp en sjukvård eller omsorgsenhet, från den allra minsta enheten till ett fullskaligt sjukhus. Plattformen kan förutom patientjournalen, även hantera och integrera enheter,grupper,personal- och resursadministration, med samma metoder. Det skapar en unik integration och effektivitet, byggt på relationer.

Gränssnittet är enkelt uppbyggt och kan nås i valfri webbläsare via stationära eller mobila enheter. Förflyttningar sker med få musklick, i samma lager. Genom en unik funktionalitet kan journalinnehållet nås via appar som specifikt kan anpassas till verksamhetstypen.Arbetsprocesser och vårdprogram som definierats i mallstrukturer, får stöd av dynamiska knappfält, som svar på frågorna ; -vad skall jag göra ?, för vem ? och när skall det ske ?